BLOG

turkus

Organizacje opływające w turkusie…

Po zapoznaniu się z książką „Od hierarchii do turkusu, czyli jak zarządzać w XXI wieku”, okazało się, że od dłuższego już czasu żyję w turkusowym świecie i tym razem nie chodzi mi tylko o nurkowanie.

Głównym towarem w Świecie Turkusowym staje się informacja i wiedza. Organizacje te są jak żywy organizm. Są w nich pełnione naturalne funkcje, utrzymane niezbędne systemy i efektywne narządy. Każdy z nich jest autonomiczny, lecz nie mógłby działać bez innych. To razem tworzą harmonijną integralną całość.

Coraz większą rolę zaczynają odgrywać usługi wcześniej niepopularne, coraz częściej w miejscu pracy, takie jak zajęcia jogi, medytacji, ćwiczeń oddechowych, oferty odosobnienia od zgiełku cywilizacji oraz zagłębienia się w siebie, we własne myśli, własną świadomość i podświadomość.

Liderzy turkusowych organizacji powinni być wysoce etyczni, mieć zdolność porzucenia własnego ego oraz ambicji na rzecz dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem, doglądaniem, czy całość organizacji jest zdrowa, dbaniem o profilaktykę oraz rozwój poszczególnych członków organizacji na drodze do bycia lepszym człowiekiem. Powinni to robić jako mentorzy, dobrzy liderzy dający innym dobry przykład własnym zachowaniem czy doświadczeniem.

Anioł stróż organizacji

Nowym zawodem, który się wyłonił w Świecie Turkusowym jest Mentor Witalny.

Na witalność składają się kondycja psychiczna i fizyczna, które mają źródło w konkretnych działaniach.  Witalność to również energia, wewnętrzna harmonia, charyzma, ciągłe bycie twórczym, chęć do życia, niesamowity entuzjazm oraz współdziałanie z ludźmi.

Mentor Witalny jest zatem odejściem od ról tradycyjnych kierowników, szefów, dyrektorów i prezesów na rzecz współtwórców procesów, opiekunów, coachów, mentorów, mistrzów. Nie są już tymi, którzy nakazują i kontrolują, ale tymi, co z uważnością obserwują, inspirują, dają przykład swoją postawą, skłaniają do samodzielnego myślenia i podejmowania najlepszych decyzji i działań samodzielnie. Uczą odczytywania sygnałów płynących z ciała, uważności względem siebie i drugiego człowieka. Holistycznego spojrzenia na siebie, organizacje i świat.

W Świecie Turkusowym jeśli chodzi o emocje człowieka, na pierwsze miejsce wysuwają się: współczucie, empatia, miłość, radość, akceptacja, zrozumienie, dostatek, samorealizacja, spełnienie i transcendencja. To świat, w którym pracuje się rękami, głową i sercem.

Jedno jest pewne, świadomość to przyszłość.

Turkus z pandemiczną nutą

Zrobiliśmy znowu o krok dalej. Wszystkie te innowacje przeniosły się na łącza internetowe. Możemy z nich korzystać indywidualnie czy grupowo ale wirtualnie. Okazuje się, że organizacje i w ten sposób potrafią funkcjonować. Zarówno, jeśli mowa o działania ścisłe, jak i wszelakie formy ćwiczeń czy medytacji.

Wydawać by się mogło, że pracownik bez nadzoru nie pracuje, nic bardziej mylnego. Jeżeli organizacje opierają się na zaufaniu, firma funkcjonuje i to całkiem dobrze.

Aldona Dreger Prokopiuk

Pozostaw komentarz